torsdag 29 september 2016

Flyttat prov och DLS

SO-provet är framflyttat till vecka 41 på torsdagen. Det finns alltså gott om tid att ta hem och repetera i mindre delar. I SV fortsätter vi med läsdiagnoserna (DLS).

Klassens regler

Den första uppgiften från Alléskolans övergripande elevråd var att ta fram gemensamma klassregler. I vår klass fick alla först sitta enskilt och fundera ut hur man tycker att det ska vara för att man ska trivas och må bra. Sedan diskuterades förslagen gruppvis som till sist utmynnade i nedan regler. Det ska tilläggas att vissa av reglerna även gäller för hur vi är mot varandra på nätet, vilket är nog så viktigt.

  • Alla får vara sig själva
  • Vi är tysta på lektionerna
  • Vi kan fråga kompisen om hjälp innan man ber läraren
  • Vi får säga fel utan att någon skrattar
  • Vi avbryter/stör inte den som har ordet
  • Vi har roligt tillsammans
  • Alla får vara med
  • Alla kan jobba med alla i t.ex. grupparbeten
  • Ingen mobbas eller retas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar